X
تبلیغات
رایتل
افرادی که خود را علت اصلی همه ناکامی ها و شکست هایشان می دانند. آن ها مسئولیت اعمال و تصمیماتشان را می پذیرند و تلاش می کنند به خاطر اشتباهات شان از دیگران عذرخواهی کنند.

 

  نوع اول:

 افراد درون گرا: افرادی که همیشه غرق تفکرند و به محیط بیرون توجه نمی کنند. ارتباط پیرامونی  این افراد با دیگران زیاد نیست ولی ارتباط درونی شان عمیق است.

 افراد برون گرا: افرادی هستند که بیشتر به دنیای اطرافشان توجه می کنند. ارتباطات پیرامونی این افراد زیاد هست ولی عمیق نیست. یعنی با افراد زیادی دوست هستند ولی دوستیشان با هیچ کس عمیق نیست.

 

نکته: ازدواج زن و مردی که در این موارد متعادل و منطقی اند، هیچ مشکلی ندارد. اما اگر یکی یا هر دو از حالت عادی خارج شده و افراط بورزند، ازدواج جایز نیست. 

 

شخصیت

  نوع دوم:

  توافق: افرادی اند که خود را همیشه با شرایط و موقعیت های مختلف سازگار می کنند. ویژگی خوب این افراد این است که اگر نظرشان با نظر دیگران مخالف باشد، به نظر آنها نیز احترام می گذارند. 

 

 عدم توافق: افرادی هستند که هرگز با محیط سازگار نمی شوند. از همه چیز ایراد می گیرند. زود قهر می کنند و همیشه میان خود و دیگران قائل به مرز هستند.

نکته: ازدواج فردی با تیپ شخصیتی توافق با فردی که تیپِ شخصیتیِ عدم توافق دارد، موفقیت آمیز نیست.

 

  نوع سوم:

افراد مکان کنترل درونی: افرادی که خود را علت اصلی همه ناکامی ها و شکست هایشان می دانند. آن ها مسئولیت اعمال و تصمیماتشان را می پذیرند و تلاش می کنند به خاطر اشتباهات شان از دیگران عذرخواهی کنند.

 

افراد مکان کنترل بیرونی: افرادی اند که معمولاً محیط یا افراد دیگر را علت اصلی ناکامی هایشان می دانند.

نکته: ازدواج با فرد مکان کنترل بیرونی تا زمانی که خود را اصلاح نکرده، اشتباه است.

  

نوع چهارم:

افراد از نظر درک دنیای پیرامون و برقراری ارتباط با دیگران به چهار گروه تقسیم می شوند: سمعی، بصری، احساسی (لمسی)، جنبشی.

شخصیت

 هر یک از این چهار گروه ویژگی های خاصی دارند که باید براساس گروه ادراکی شان با آنها ارتباط برقرار کرد.

• سمعی ها: شمرده، رسا و بلند حرف می زنند. به گفتار افراد و تن صداهایشان توجه دارند. به تحسین، تقدیر، تشکر، اظهار علاقه گفتاری، گفتار شیرین و موسیقی علاقه بسیاری نشان میدهند. سرعت کار کردن سمعیها با سرعت خواندن شان مطابق است. آنها بیشتر به بازی های پر سر و صدا و کم تحرک علاقه دارند.

• بصری ها: کسانی هستند که تمایل دارند جهان را به صورت تصاویر ادراک کنند. آنها دیده هایشان را به خوبی به حافظه می سپارند. نیروی تصور بصری در این افراد قوی است. به همین دلیل برای اینکه خود را با تصوراتشان هماهنگ سازند به طور معمول تند تند، بریده بریده و هیجانی صحبت می کنند. هنگام حرف زدن دستهایشان را تکان می دهند. در جزوه هایشان از رنگ های متفاوت، شکل و نقاشی بسیار استفاده می کنند. بصری ها در تهیه ی لباس هایشان هم به تنوع رنگ اهمیت می دهند. به هم ریختگی و آشفتگی افراد، آنها را بسیار اذیت می کند.

• لمسی ها: رمانتیک ترین افراد روی زمین لمسی ها هستند. آنها معمولاً کندتر، آرام تر و احساسیتر از بقیه هستند. مسائل حسی را خوب به حافظه می سپارند و کلمات و تعبیراتشان با حس لامسه در ارتباط است. مثلاً می گویند: دست به کاری سخت زده‌ام یا کارم سنگین و فشرده است. آن‌ها بدنی سست با فرمی خمیده دارند.

• جنبشی ها: جنبشی‌ها همیشه در حال تلاش و حرکتند. آنها به کارهای پرتحرک علاقه شدیدی دارند.

 

تمرین:

اگر می خواهید بدانید که جز کدام یک از گروه های بالا هستید، مدتی به نحوه صحبت کردن و اعمال و رفتارتان بیشتر توجه کنید.

 

حالت مشاهده شده

گروه

در هنگام صحبت کردن مدام دست هایم را تکان می دهم. همیشه از تنوع رنگی در لباس هایم استفاده می کنم.

بصری

من عاشق کاست و سی‌دی‌های موسیقی‌ام. همیشه هم دور و اطراف من پر از کاست و سی دی های موسیقی است. خودم هم مدام در حال خواندنم.

سمعی

بسیار احساسی و رمانتیکم. به شعر و شاعری علاقه دارم. 

لمسی

در هنگام صحبت کردن مدام حرکت می کنم. گویی آرام و قرار ندارم. عاشق فوتبال بازی کردنم.

جنبشی

 

توجه:

• شاید بیشتر این ویژگی‌ها در همه باشد ولی معمولاً ویژگی یک گروه در فرد غالب است.

شخصیت

• در تعداد کمی از افراد ویژگی دو گروه غالب است. مثلاً 50 درصد سمعی اند، 40 درصد بصری اند و 10 درصد لمسی و جنبشی اند.

• موفق ترین ازدواج ها آن است که هر فردی با هم گروه خود ازدواج کند. در غیر اینصورت:

-   سمعی ها می توانند با بصری ها ازدواج کنند.

-   بصری ها می توانند در گام اول با جنبشی ها و در گام دوم با سمعی ها ازدواج کنند.

-   جنبشی ها با بصری ها بهترین حالات ازدواج را دارند.

-   لمسی ها با هیچ گروهی مگر با هم گروه خود خوشبخت نمی شوند.

 

اکرم اشرفی نژاد- پروانه یارمحمدی

بخش کلوب ازدواج تبیان